Heijastukset ja pimeys häiritsevät autoilijaa!

Hämärässä valaistuksessa autoilija ei näe tarkasti. Tämä johtuu siitä, että tarkan näkemisen alueella on sellaisia näkösoluja, jotka toimivat vain kirkkaammassa valossa. Tottuminen erilaisiin valaistusolosuhteisiin ei tapahdu välittömästi. Hämärästä valoisaan sopeutuminen on suhteellisen nopeaa ja kestää noin minuutin. Toisinpäin prosessi on hitaampi.

Ajovalot takaavat ainakin lähietäisyydelle riittävän valaistustason. Ongelmaksi pimeässä ajon tekeekin valaistustasojen suuri vaihtelu pimeän ympäristön ja ajoneuvon valojen valaiseman alueen reunoilla. Tämän vuoksi lumisella tiellä on täysin pimeässäkin helpompi ajaa kuin syksyn sateilla. Lumi tasoittaa valaistuseroja heijastaen auton valoja laajemmalta alueelta.

Autoilijan on kyettävä erottamaan kontrasteja voidakseen nähdä muut tielläliikkujat tai mahdolliset esteet. Valaistusolosuhteiden nopeat muutokset saattavat aiheuttaa häikäistymistä. Muiden valolähteiden näkyminen kertautuvina heijastuksina tuulilasissa ja silmälaseissa sekä märkä tienpinta ja likaiset silmälasit tai alikorjattu näkö vaikeuttavat näkemistä liikenteessä.

Liikenteessä häiritsevää häikäisyä ja heijastuksia voidaan poistaa tehokkaasti silmälasien erikoispinnoitteilla. Tällä tarkoitetaan linssien pinnoittamista heijastuksia estävällä kalvolla. Nämä linssit läpäisevät valoa paremmin kuin käsittelemättömät linssit, jolloin kyky nähdä hämärässä paranee. Ajolaseja valmistetaan myös näkemistä parantavilla erityisillä suodatinpinnoilla.

Hyvä näkeminen antaa aikaa

Pystyäkseen kääntymään oikeasta risteyksestä ja voidakseen ryhmittyä oikealle kaistalle riittävän ajoissa on kyettävä lukemaan opaskilpiin kirjoitettua tekstiä. Tällöin hyvä näöntarkkuus antaa enemmän aikaa ennakoida ja toimia muuta liikennettä vaarantamatta. Huolehtimalla, että näymme ja näemme liikenteessä, voimme osaltamme parantaa yhteistä liikenneturvallisuuttamme.

Näössä tapahtuvat muutokset tapahtuvat usein huomaamattomasti: totumme katselemaan epätarkkaa maisemaa emmekä huomaa pienten yksityiskohtien vähitellen katoavan. Käymällä säännöllisesti tutkituttamassa näkönsä ja silmälasiensa kunnon, voi varmistua siitä, ettei itse ole vaarantamassa muiden turvallisuutta liikkuessaan liikenteessä. Niin ajat kuin näet!

Kia Bergström
Optikko ja Kello Seppänen